English
Improve your business processes structurally
  with Root Cause Investigator™
1416408617header_home.jpg
 • RCI® Basics
 • Interactive RCA and UCA training, with practical day
 • Fast Track
 • IInteractive RCA/UCA training in more detail
 • Custom made
 • Tailored to your specific needs or problems

Waarom hebben we de oplossing niet eerder gevonden?

Is het u wel eens opgevallen, dat dit vaak de reactie is na het oplossen van een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem? Achteraf is de oplossing vaak voor de hand liggend. De reden dat we de oplossing niet sneller vinden is, dat we bij een probleem direct willen handelen. We gunnen onszelf de tijd niet om eerst de juiste vragen te stellen en de beschikbare informatie op een gestructureerde wijze te gebruiken, zodat we eerder de juiste verbanden leggen.

Endeavour Training is een dynamisch bedrijf volhardend in het onderzoeken van kernoorzaken van problemen en incidenten. Gespecialiseerd in Root Cause Analysis en Unknown Cause Analysis aan de hand van de methode Root Cause Investigator™ waarmee u structureel uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren. Door de bewezen kracht van de methodiek, ervaring en passie van onze trainers zijn we uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf.


What is RCI

Endeavour Benefits

 • Applicable in all positions
 • Yields are immediately visible
 • Practical trainings
 • Experienced and passionate trainers
 • Active on an international level
 • Training is presented in Dutch, German, English and Spanish